Sukces! Wszystkie 24 Family Spoty otwarte!


25 lipca 2023 r.

Związek Dużych Rodzin 3 Plus ma zaszczyt poinformować, że projekt sieci miejsc przyjaznych rodzinie Family Spot został w pełni wdrożony w życie.

Podpisywanie umów z lokalnymi samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi na realizację tego innowacyjnego przedsięwzięcia dobiegło końca, a ostatnie porozumienia zostały podpisane w Grodzisku Mazowieckim oraz na Warszawskiej Białołęce. W sumie podpisano 24 umowy z samorządami na terenie całej Polski, otwierając tym samym drzwi do miejsc przyjaznych rodzinom w różnych regionach kraju.
Family Spoty to miejsca, w których organizowane są zajęcia integracyjne i edukacyjne dla rodziców, mające na celu podnoszenie ich kompetencji oraz tworzenie więzi społecznych. Od momentu rozpoczęcia projektu Family Spotów, zrealizowano już ponad 100 wydarzeń, które odbyły się w różnych miejscach w Polsce, gromadząc w sumie około 1500 uczestników. Do końca grudnia tego roku planujemy przeprowadzenie ponad 600 kolejnych wydarzeń, w których spodziewamy się, że weźmie udział ponad 10 tysięcy uczestników. Każdy Family Spot funkcjonuje dzięki współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które nieodpłatnie udostępniają przestrzeń oraz inne niezbędne zaplecze.

„Wprowadzamy zmianę społeczną. Wychodzimy tymi działaniami na przeciwko potrzeb do samorządów, aby zwrócić uwagę na kwestię dostępności infrastruktury na rzecz rodzin. Dzięki temu pilotażowi środki rządowe trafiają do samorządów i realizują potrzeby i oddolne działania na rzecz rodziny”; - podkreśla Sylwia Skóra, Koordynatorka Działalności Społecznej z ZDR 3 Plus.

Projekt Family Spotów jest inicjatywą Związku Dużych Rodzin 3 Plus i został zrealizowany w ramach programu rządowego „;Po pierwsze Rodzina!”; Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program ten jest skierowany do organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji wspierających rodziny, jako podstawowe środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.

Family Spoty zostały uruchomione w 24 gminach, obejmując różne województwa, takie jak mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, opolskie i śląskie.

Projekt Family Spotów ma charakter pilotażowy, a jego misją jest tworzenie przestrzeni dla rodzin, umożliwiających integrację, edukację oraz animację i aktywizację rodziców z dziećmi. Działania realizowane w ramach projektu pozwalają na weryfikację potrzeb rodzin i dostosowanie oferty do specyfiki lokalnych społeczności.

Jest nam niezmiernie miło, że wraz z lokalnymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi możemy budować bardziej przyjazne i pełne wsparcia środowisko dla rodzin w Polsce.

Więcej informacji o projekcie, w tym lista i program działań Family Spotów, można znaleźć na stronie internetowej: https://familyspot.3plus.pl/

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter