Udział w spotkaniu Dzielnicowej Sieci Koordynatorów Wolontariatu


20 czerwca 2023 r.

W dniu 20 czerwca 2023 r. o godzinie 17 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 odbyło się spotkanie organizacyjne Lokalnych Organizatorów Wolontariatu, w którym brały udział dwie osoby z naszego Koła: Anetta Sitkiewicz i Agnieszka Danowska.

W części wstępnej przybyłych przywitał burmistrz Grzegorz Pietruczuk, a przedstawiciele dzielnicy opowiedzieli o Dzielnicowej Sieci Koordynatorów Wolontariatu.

Następnie uczestnicy spotkania dwukrotnie byli dzieleni na trzy grupy i wykonywali różne zadania, takie jak przedstawienie siebie i swojej organizacji, podanie kontaktów, wypisanie zasobów, potrzeb i pomysłów na wspólne działania. Nie zabrakło też dyskusji.

Na koniec zaplanowano utworzenie grupy do kontaktu oraz - w przyszłości - spotkania integracyjnego dla koordynatorów wolontariatu.

Dziękujemy za zorganizowanie spotkania i za smaczny poczęstunek!

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter