XX Spotkanie Oddziałów i Kół w Warszawie


22 kwietnia 2023 r.

W dniu 22.04.2023 r. w Warszawie, w Centrum Okopowa, odbyło się ogólnopolskie spotkanie dla liderów społecznych ZDR3+, na które przybyli reprezentanci oddziałów i kół z całej Polski. Nasze Koło reprezentowały na SOK-u dwie osoby: Anetta Sitkiewicz i Agnieszka Danowska.

Po powitaniu i otwarciu SOK-u, swoje działania zaprezentowały Koła z Andrespolu i z Pruszkowa. Następnie dyrektor zarządzający ZDR3+ Karol Grabiec opowiedział o idei powstawania miejsc przyjaznych rodzinie (Family Spotów) i zaprezentował rozwiązania, które funkcjonują w Europie. W 2023 r. ZDR3+ otrzymał dotację na realizację takiego projektu, zostały wybrane miasta do pilotażu, więc liczymy, że takie miejsca powstaną także w Polsce.

W części warsztatowej uczestnicy spotkania zostali podzieleni na trzy grupy i wzięli udział w warsztatach na temat finansów i pozyskiwania funduszy, o strukturach, działaniach statutowych i obowiązkach sprawozdawczych oraz o promocji.

Następnie odbyło się Walne Zebranie Członków Rzeczywistych Związku, na którym zostały zatwierdzone sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu za 2022 rok, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok, udzielono absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz został zmieniony Statut Związku.

Na zakończenie każdy miał możliwość wypowiedzieć się, co wyniósł z tego spotkania, a Zarząd przedstawił pomysły, nad którymi chciałby pracować w przyszłości (rodzinny iloraz podatkowy, program mieszkaniowy, emerytura alimentacyjna, opieka nad dziećmi do lat 3, centrum rodziny – opieka psychologiczno – socjologiczno – prawna, ochrona rodzin wysokowielodzietnych 5+). Został też poruszony temat wspierania mężów - mężczyzn.  

Dziękujemy za świetną organizację, ciekawe warsztaty, serdeczną atmosferę oraz za pomysły i inspiracje do działań na rzecz rodzin!

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter