Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Koła Warszawa Bielany


22 marca 2023 r.

W dniu 22 marca 2023 roku w Kawiarni Chomiczówka na warszawskich Bielanach odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków Koła Warszawa Bielany Stowarzyszenia ZDR „Trzy Plus”.

Podczas zebrania zostały omówione działania centralne Związku oraz zostało zatwierdzone sprawozdanie z działalności Koła za 2022 rok. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat możliwych działań, jakie może prowadzić Koło. Ustalono plan działania na rok 2023. Została w tej sprawie podjęta stosowna uchwała.

Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd w trzyosobowym składzie. Na drugą kadencję (na lata 2023 – 2026) zostali wybrani: Anetta Sitkiewicz – Przewodnicząca Koła, Agnieszka Danowska – Członek Zarządu oraz Paweł Konarzewski – Członek Zarządu.

Po zgłoszeniu wolnych wniosków i wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Zebrania – Sylwia Skóra – zamknęła Walne Zebranie.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter