Nasze cele


Celem działania Koła jest integracja rodzin z okolicy, wzajemna pomoc, wymiana poglądów, wpływanie na kształt lokalnej polityki rodzinnej i społecznej poprzez reprezentowanie rodzin i zgłaszanie ich potrzeb instytucjom publicznym i samorządowi lokalnemu oraz promowanie pozytywnego wizerunku Dużej Rodziny.

Jesteśmy lokalnym kołem ogólnopolskiej organizacji rodzinnej Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, której celem jest:

  • działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin, w szczególności dużych rodzin,
  • działanie na rzecz solidarności rodzin,
  • działanie na rzecz pozytywnego obrazu rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka,
  • podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny,
  • działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
  • działanie w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Dzieci zmieniają mój świat ... na lepszy!

 

 

 

Rodziny zmieniają świat!

 

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter